Zakończenie projektu

Od stycznia 2013r. Fundacja Mieć Szansę realizowała projekt pn. Powiatowe Centrum Edukacji Obywatelskiej - Wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w powiecie wielickim poprzez promowanie aktywnego udziału mieszkańców w życiu politycznym oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców w ramach działania organizacji pozarządowych dofinansowany ze środków Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W ciągu 12 miesięcy realizacji projektu przeprowadziliśmy łącznie 150 godzin szkoleń i spotkań. Beneficjenci (członkowie organizacji pozarządowych) uczestniczyli w zajęciach, warsztatach, spotkaniach i konferencjach. Prawie 200 osób wzięło udział w 10 szkoleniach zorganizowanych przez Fundację Mieć Szansę, których tematyka dotyczyła działalności organizacji pozarządowych. Uczestnicy zajęć projektowych poznali m. in. techniki budowania trwałego i zaangażowanego zespołu, fundraisingu, zasady tworzenia wizerunku i PR organizacji, a także pogłębili wiedzę nt. księgowości i finansów w ngo, prawnych aspektów działania organizacji, partnerstwa wewnątrz i międzysektorowego, zarządzania projektami, budowania strategii organizacji, etc.

Również spotkania i konferencje, ze względu na ciekawą tematykę, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W konferencji inaugurującej projekt wziął udział Jasiek Mela, który opowiedział zgromadzonym, dlaczego warto podejmować inicjatywy i pomagać innym.

W ramach projektu zorganizowano także konkurs plastyczny i wiedzy o społeczeństwie obywatelskim, w którym wzięli udział uczniowie ze szkół z terenu powiatu wielickiego. Do zwycięzców trafiły tablety.

Wydaliśmy także publikację ABC Współczesnego Obywatela, którą można bezpłatnie otrzymać w siedzibie Fundacji (istnieje możliwość przesłania pocztą).

Dzięki realizacji projektu uruchomiona została także platforma internetowa Wielickiego Centrum Organizacji Pozarządowych na którą zapraszamy pod adresem www.wcop.pl

Serdecznie Państwu dziękujemy za tak liczny udział w działaniach współfinansowanych ze środków Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Jesteśmy niezwykle usatysfakcjonowani, że działania projektowe spotkały się z tak dużym zainteresowaniem ze strony uczestników, co dodaje energii do realizacji kolejnych projektów. Będziemy na bieżąco informować o kolejnych zadaniach realizowanych dzięki wsparciu funduszy zewnętrznych.

Tymczasem zapraszamy na stronę www.wcop.pl, gdzie dostępne są artykuły dot. działalności organizacji pozarządowych oraz materiały ze szkoleń.